รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 12
Total Publications : 145
Journal Name : Journal of Associated Medical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Preeyanat Vongchan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Assoc Med Sci
ISSN :
E-ISSN : 2539-6056
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 110 Inthawaroros Road, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200
เจ้าของ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : preeyanat.v@cmu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-5347, วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ | Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences (1968-2016).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
9
1
1
1
0
Publication
0
0
0
0
0
62
34
27
22
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.15
0.03
0.04
0.05
0