รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
Total Citations : 123
Total Publications : 113
Journal Name : Journal of Modern Management Science
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMMS
ISSN : 2408-2619
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : witid2004_5@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMMS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  2
  16
  5
  21
  37
  27
  10
  3
  1
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  27
  24
  27
  23
  10
  2
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  1.37
  1.13
  0.37
  0.13
  0.1
  0