รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
Total Citations : 182
Total Publications : 370
Journal Name : Dusit Thani College Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วดธ.
Abbreviation Name: DTC journal
ISSN : 1906-070X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เจ้าของ : วิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@dtc.ac.th,natnaree.pe@dtc.ac.th
Website : https://www.dtc.ac.th/dtc_cms
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
6
11
3
45
49
45
5
1
Publication
5
8
14
26
22
40
74
117
64
0
Citation / Publication
0
0
0.43
0.42
0.14
1.13
0.66
0.38
0.08
0