รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 25
Total Publications : 376
Journal Name : Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วนม.ม.
Abbreviation Name: HSJNMC
ISSN : 1906-1056
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการบรรณาธิการวารสาร (สำนักวิจัยและพัฒนา) วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : วิทยาลัยนครราชสีมา / Nakhonratchasima College
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@nmc.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsjournalnmc/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
5
2
9
3
4
1
0
0
Publication
0
0
27
25
60
112
83
69
0
0
Citation / Publication
0
0
0.19
0.08
0.15
0.03
0.05
0.01
0
0