รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Journal Name : College of Asian Scholar Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วบอ.
Abbreviation Name: CAS Journal
ISSN : 2392-5787
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/30 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : สำนักบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย / Office of Graduate Studies, College of Asian Scholars
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@cas.ac.th
Website : https://casjournal.cas.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :