รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Total Citations : 64
Total Publications : 242
Journal Name : College of Asian Scholar Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วบอ.
Abbreviation Name: CAS Journal
ISSN : 2392-5787
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/30 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย / Graduate School, College of Asian Scholars
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@cas.ac.th
Website : http://www.casjournal.cas.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
6
7
13
11
24
1
0
0
Publication
0
0
0
25
28
28
81
80
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.28
0.46
0.39
0.3
0.01
0
0