รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Journal Name : The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วพบ.นม
Abbreviation Name: JBCNM
ISSN : 0859-4562
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@knc.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2730-2598