รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Total Citations : 280
Total Publications : 166
Journal Name : The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วพบ.นม
Abbreviation Name: JBCNM
ISSN : 0859-4562
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@knc.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
45
26
73
68
15
8
6
2
2
0
Publication
13
10
11
14
14
20
20
20
26
3
Citation / Publication
3.46
2.6
6.64
4.86
1.07
0.4
0.3
0.1
0.08
0