รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
Total Citations : 127
Total Publications : 218
Journal Name : Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Sasidhorn Chidnayee
ชื่อย่อของวารสาร : BCNUT J Nurs.
Abbreviation Name: BCNUT J Nurs.
ISSN : 0859-6808
E-ISSN : 2651-0936
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing Uttaradit
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@unc.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
0
24
20
10
21
27
14
6
0
Publication
10
11
17
14
14
17
20
45
39
19
Citation / Publication
0.2
0
1.41
1.43
0.71
1.24
1.35
0.31
0.15
0