รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
Total Citations : 30
Total Publications : 136
Journal Name : Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุนันทา ขลิบทอง
ชื่อย่อของวารสาร : RSjournal
Abbreviation Name: RSjournal
ISSN : 1686-6959
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล / Ratchasuda College, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rs-journal@hotmail.com
Website : https://rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
4
1
6
1
0
1
2
0
0
Publication
8
8
6
8
8
10
8
7
14
7
Citation / Publication
0.13
0.5
0.17
0.75
0.13
0
0.13
0.29
0
0