รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
Total Citations : 8
Total Publications : 118
Journal Name : Koch Cha Sarn Journal of Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี
ชื่อย่อของวารสาร : คชสาส์น
Abbreviation Name: Koch Cha Sarn
ISSN : 1686-4522
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kotchaniphanaka@gmail.com
Website : https://science.srru.ac.th/kochasarn/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
Publication
16
15
0
16
16
15
21
2
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.13
0.1
0.5
0
0