รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Engineering Journal Part A
ชื่อบรรณาธิการ : กัญจนา อรัญญิก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2229-127X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คุณ กัญจนา อรัญญิก JICA Project for AUN/SEED-Net, Rm. 109-110, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330
เจ้าของ : AUN/SEED-Net Secretariat
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@aun-seed.net
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2586-9159, ASEAN Engineering Journal (2017 - present)