รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Current Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Chatchai Trakulrungsi, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCST
ISSN : 2630-0583
E-ISSN : 2630-0656
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Institute, Rangsit University, Paholyotin Rd., Patumthani 12000. Tel.: 02 7915690; 02 7915911: Fax: 02 7915909.
เจ้าของ : Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jcst2018@rsu.ac.th
Website : https://jcst.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 2229-063X, Rangsit Journal of Arts and Sciences