รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 5
Total Publications : 36
Journal Name : Journal of Current Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Chatchai Trakulrungsi, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCST
ISSN : 2630-0583
E-ISSN : 2630-0656
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Institute, Rangsit University, Paholyotin Rd., Patumthani 12000. Tel.: 02 7915690; 02 7915911: Fax: 02 7915909.
เจ้าของ : Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jcst2018@rsu.ac.th
Website : https://jcst.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 2229-063X, Rangsit Journal of Arts and Sciences

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
12
15
9
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.42
0
0