รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Total Citations : 460
Total Publications : 980
Journal Name : KKU Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Rodjana Burakham
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิทย.มข.
Abbreviation Name: KKU Sci. J.
ISSN :
E-ISSN : 2586-9531
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ ตึก 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Science, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : rodjbu@kku.ac.th
Website : http://scijournal.kku.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Materials Science / Mathematics
หมายเหตุ :
 • ISSN (เดิม) : 0125-2364
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  13
  61
  75
  43
  40
  20
  10
  1
  2
  0
  Publication
  61
  109
  93
  74
  66
  66
  79
  82
  0
  0
  Citation / Publication
  0.21
  0.56
  0.81
  0.58
  0.61
  0.3
  0.13
  0.01
  0
  0