รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
Journal Name : Srinakharinwirot Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Apinya Chaivisuthangkura
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SWU Sci J
ISSN : 0857-1600
E-ISSN : 2561-1967
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Science, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : scjournal@g.swu.ac.th
Website : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :
  • Continued as: eISSN : 2985-0290