รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
Total Citations : 238
Total Publications : 479
Journal Name : Srinakharinwirot Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Apinya Chaivisuthangkura, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SWU Sci J
ISSN : 0857-1600
E-ISSN : 2561-1967
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Science, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : scjournal@g.swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
17
40
45
14
5
5
1
0
0
Publication
36
34
33
30
29
38
39
37
27
0
Citation / Publication
0.19
0.5
1.21
1.5
0.48
0.13
0.13
0.03
0
0