รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Total Citations : 250
Total Publications : 397
Journal Name : Journal of Sports Science and Health
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ทศพร ยิ้มลมัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSH
ISSN : 1513-7430
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : spsc_journal@hotmail.com
Website : http://www.spsc.chula.ac.th/backupnew/web_older/main2007/journal/index.html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
48
54
20
17
4
2
0
0
0
0
Publication
37
37
37
30
26
30
34
41
0
0
Citation / Publication
1.3
1.46
0.54
0.57
0.15
0.07
0
0
0
0