รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Total Citations : 65
Total Publications : 150
Journal Name : The Journal of Applied Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Kitti Bodhipadma
ชื่อย่อของวารสาร : ว. วิทย์. ประยุกต์
Abbreviation Name: J. App. Sci.
ISSN : 1513-7805
E-ISSN : 2586-9663
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Applied Science, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 089-3109764
Email : kitti.b@sci.kmutnb.ac.th
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/JASCI
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Environmental Science / Mathematics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
7
8
2
2
3
2
0
0
0
Publication
0
23
17
18
18
16
36
22
0
0
Citation / Publication
0
0.3
0.47
0.11
0.11
0.19
0.06
0
0
0