รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 14
Journal Name : Journal of Studies in the English Language
ชื่อบรรณาธิการ : Pattamawan Jimarkon Zilli, Varisa Osatananda
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSEL
ISSN : 2651-1347
E-ISSN : 2672-989X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (Rangsit Campus) 99 Moo 18 Paholyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani, 12121 Thailand
เจ้าของ :
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 02-696-5224
Email : jsel@arts.tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsel
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ : เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.13 No.2 July-December 2018 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
5
9
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0