รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Studies in the English Language
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Neil Evan Jon Anthony Bowen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSEL
ISSN : 2651-1347
E-ISSN : 2672-989X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (Rangsit Campus) 99 Moo 18 Paholyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani, 12121
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / Faculty of Liberals Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsel@arts.tu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsel
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-8646
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.2 (2018)