รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
Total Citations : 59
Total Publications : 169
Journal Name : Science and Technology RMUTT Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Sci & Tech RMUTT J.
ISSN : 2229-1547
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : scitechrmutt@rmutt.ac.th
Website : http://www.sci.rmutt.ac.th/stj/index.php/stj
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Mathematics
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2730-3012, E-ISSN : 2730-3020, Progress in Applied Science and Technology ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
2
4
3
21
18
5
0
1
0
Publication
7
4
12
12
23
36
40
35
0
0
Citation / Publication
0.71
0.5
0.33
0.25
0.91
0.5
0.13
0
0
0