รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Total Citations : 342
Total Publications : 646
Journal Name : Journal of Science and Technology Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ชื่อย่อของวารสาร : วิทย์มมส
Abbreviation Name: scimsu
ISSN : 1686-9664
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : prathepha999@gmail.com, science.msu@hotmail.com
Website : http://research.msu.ac.th/msu_journal/index.php?page=show_journal&journal_id=2
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549 (Vol.25 No.1 2006) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ 0125-7498, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  18
  26
  49
  69
  18
  14
  10
  7
  2
  0
  Publication
  0
  0
  108
  94
  79
  86
  94
  90
  76
  19
  Citation / Publication
  0
  0
  0.45
  0.73
  0.23
  0.16
  0.11
  0.08
  0.03
  0