รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Total Citations : 3
Total Publications : 59
Journal Name : Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UDRU Sci. & Tech. J
ISSN : 2287-0083
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : scjournal@udru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/scudru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
Publication
0
7
0
7
6
8
10
20
1
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.13
0
0.05
1
0