รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Total Citations : 20
Total Publications : 114
Journal Name : Journal of Science and Technology Kasetsart University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.พีระศักดิ ศรีนิเวศน์, ศ.ดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-6558
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน / Kasetsart University Kamphaeng Saen campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rdisnpw@ku.ac.th
Website : http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
3
7
4
0
4
0
0
0
Publication
0
0
23
18
14
17
16
12
14
0
Citation / Publication
0
0
0.13
0.39
0.29
0
0.25
0
0
0