รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Total Citations : 10
Total Publications : 72
Journal Name : Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Huachiew Chalermprakiet Sci Technol J
ISSN : 2408-266X
E-ISSN : 2651-2483
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Sciences and Technology, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : junejungko@hotmail.com
Website : http://scijournal.hcu.ac.th/ojs/index.php/scijournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
3
1
4
2
0
0
Publication
0
0
0
0
18
18
18
18
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.17
0.06
0.22
0.11
0
0