รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
Journal Name : Journal of Sports Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Amornpan Ajjimaporn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Sports Sci Technol
ISSN : 1513-7201
E-ISSN : 2672-927X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย / The Sports Science Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editorjsst@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSST
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :