รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
Total Citations : 141
Total Publications : 377
Journal Name : Journal of Sports Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Amornpan Ajjimaporn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Sports Sci Technol
ISSN : 1513-7201
E-ISSN : 2672-927X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย / The Sports Science Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editorjsst@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSST
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
10
15
19
16
3
0
0
0
0
Publication
32
22
25
40
60
24
17
19
17
0
Citation / Publication
0.31
0.45
0.6
0.48
0.27
0.13
0
0
0
0