รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์
Total Citations : 427
Total Publications : 71
Journal Name : Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-3636
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ej@eng.chula.ac.th
Website : http://www.ej.eng.chula.ac.th/thai/index.php/ej/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
44
82
47
33
35
45
56
27
2
1
Publication
19
12
10
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
2.32
6.83
4.7
0
0
0
0
0
0
0