รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Total Citations : 116
Total Publications : 355
Journal Name : Engineering Journal of Siam University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EJSU
ISSN : 1513-4652
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง 19-503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wichian@siam.edu, ejofsu@siam.edu
Website : http://ejsu.siam.edu/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
10
3
9
11
4
4
2
4
0
Publication
20
16
14
13
12
13
12
14
0
0
Citation / Publication
0.3
0.63
0.21
0.69
0.92
0.31
0.33
0.14
0
0