รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Total Citations : 130
Total Publications : 482
Journal Name : Engineering Journal Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Engng.J.CMU
ISSN : 0857-2178
E-ISSN : 2672-9695
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Engineering, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : waratida@eng.cmu.ac.th
Website : http://researchs.eng.cmu.ac.th/?name=journal&file=aboutj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
3
14
8
21
11
11
7
2
0
Publication
21
22
24
26
27
29
48
60
1
0
Citation / Publication
0.24
0.14
0.58
0.31
0.78
0.38
0.23
0.12
2
0