รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
Journal Name : Journal of Engineering, RMUTT
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JERMUTT
ISSN : 2730-2148
E-ISSN : 2697-4339
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : enjournal@en.rmutt.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-5280