รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Total Citations : 48
Total Publications : 132
Journal Name : Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
ชื่อบรรณาธิการ : Yosananda Chantravekin, D.D.S., Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล
Abbreviation Name: Thai J. Oral Maxillofac. Surg.
ISSN : 0857-4405
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thaijomfs@gmail.com
Website : http://www.thaiaoms.org/new/index.php/journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
3
2
1
1
0
0
0
0
0
Publication
9
8
12
9
8
16
15
5
11
0
Citation / Publication
0.11
0.38
0.17
0.11
0.13
0
0
0
0
0