รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
Total Citations : 29
Total Publications : 339
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3754
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : news@coj.go.th
Website : https://iprd.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2331
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
7
1
0
1
0
0
0
0
0
Publication
47
42
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.06
0.17
0
0
0
0
0
0
0
0