รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
Total Citations : 73
Total Publications : 368
Journal Name : Constitutional Tribunal Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายเชาวนะ ไตรมาศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-1246
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@constitutionalcourt.or.th
Website : http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/index.php?order=desc
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
Publication
13
13
20
28
47
48
51
30
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.11
0
0
0
0
0
0