รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
Journal Name : Journal of Religion and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-8144
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hkkcrs@hotmail.com
Website : http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/journal.htm
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :