รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
Total Citations : 14
Total Publications : 149
Journal Name : Journal of Religion and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-8144
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hkkcrs@hotmail.com
Website : http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/journal.htm
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
5
1
1
0
0
0
0
Publication
18
16
14
15
11
10
5
0
0
0
Citation / Publication
0
0.06
0
0.33
0.09
0.1
0
0
0
0