รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมบูรพา
Total Citations : 22
Total Publications : 136
Journal Name : Burapha Arts Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BUUART
ISSN : 0859-8800
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : happinessgrow@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
3
0
2
1
2
0
0
0
0
Publication
0
0
0
26
20
19
48
23
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.08
0.05
0.11
0
0
0
0