รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Burin Plengdeesakul (ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOFA-KKU
ISSN : 3027-6292
E-ISSN : 2730-2245
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Faculty of Fine and Applied Arts , Khon Kaen University 123 , Muang, Khon Kaen, 40002
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : aimaonan@kku.ac.th, pburin@kku.ac.th
  Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 1906-6023