รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Total Citations : 18
Total Publications : 96
Journal Name : Journal of Liberal Arts, Maejo University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Abbreviation Name: Journal of Liberal Arts, Maejo University
ISSN : 2286-8755
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Liberal Arts, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : liberalartsjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
7
2
1
3
1
1
2
1
Publication
0
0
0
13
11
13
14
24
21
0
Citation / Publication
0
0
0
0.15
0.09
0.23
0.07
0.04
0.1
0