รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 156
Total Publications : 964
Journal Name : Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EDGKKUJ
ISSN : 1905-9574
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Education, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edgkkuj@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
23
13
14
33
16
16
9
2
0
0
Publication
97
88
0
122
107
133
111
24
0
0
Citation / Publication
0.24
0.15
0
0.27
0.15
0.12
0.08
0.08
0
0