รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 322
Total Publications : 556
Journal Name : Journal of Education Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EDKKUJ
ISSN : 0857-1511
E-ISSN : 2673-0847
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Education, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : edkkuj@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ KKU. Journal of Education

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
14
26
10
19
28
21
8
7
3
0
Publication
0
49
0
81
86
38
30
34
0
0
Citation / Publication
0
0.53
0
0.23
0.33
0.55
0.27
0.21
0
0