รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Total Citations : 83
Total Publications : 373
Journal Name : Journal of Education Thaksin University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-9514
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Faculty of Education, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.edu.tsu@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduthu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
28
10
11
10
5
3
0
0
Publication
50
22
23
26
28
42
29
35
24
14
Citation / Publication
0.04
0.09
1.22
0.38
0.39
0.24
0.17
0.09
0
0