รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 397
Total Publications : 992
Journal Name : Journal of Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : Alessio Panza
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health Res
ISSN : 0857-4421
E-ISSN : 2586-940X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 10-11 ซ.จุฬาฯ 62 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข / College of Public Health Science
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : JHR@chula.ac.th
Website : http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
22
22
26
27
12
17
7
8
4
1
Publication
40
69
60
82
96
60
93
51
48
18
Citation / Publication
0.55
0.32
0.43
0.33
0.13
0.28
0.08
0.16
0.08
0.06