รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : Alessio Panza
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health Res
ISSN : 0857-4421
E-ISSN : 2586-940X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 10-11 ซ.จุฬาฯ 62 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข / College of Public Health Science
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : JHR@chula.ac.th
Website : http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :