รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Total Citations : 276
Total Publications : 482
Journal Name : The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
ชื่อบรรณาธิการ : Pipat Kongsap, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร : วพปก
Abbreviation Name: JPMC
ISSN : 0857-0914
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เจ้าของ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า / Prapokklao Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ppkjournal@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
43
47
46
17
30
9
9
3
0
0
Publication
23
27
29
24
26
32
27
36
36
0
Citation / Publication
1.87
1.74
1.59
0.71
1.15
0.28
0.33
0.08
0
0