รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
Total Citations : 19
Total Publications : 42
Journal Name : Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry
ชื่อบรรณาธิการ : ภญ.ดร.อรภรณ์ สวนชัง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Somdet Chaopraya Inst Psychiat
ISSN : 1905-8586
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somdetjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
2
2
1
0
2
1
0
1
0
Publication
0
0
0
0
10
10
5
7
10
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.2
0.2
0
0.1
0