รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
Journal Name : Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry
ชื่อบรรณาธิการ : ภญ.ดร.อรภรณ์ สวนชัง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Somdet Chaopraya Inst Psychiat
ISSN : 1905-8586
E-ISSN : 2697-651X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somdetjournal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :