รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Total Citations : 6
Total Publications : 172
Journal Name : Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาฉัตรชัย สุฉตตชโย, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร
Abbreviation Name: JYRI
ISSN : 2228-8376
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Si Thammarat Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.yri@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/yri/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
4
0
1
0
0
0
0
Publication
20
18
16
13
0
46
23
25
0
0
Citation / Publication
0
0.06
0
0.31
0
0.02
0
0
0
0