รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
Total Citations : 12
Total Publications : 181
Journal Name : Phimoldhamma Research Institute
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ชื่อย่อของวารสาร : สวพ
Abbreviation Name: PRIJ
ISSN : 2465-3705
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ :
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 0885062335
Email : ar-miw@hotmail.com
Website : http://www.journal-phimoldhamma.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
3
4
3
2
0
0
0
Publication
0
0
0
26
40
40
36
39
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.12
0.1
0.08
0.06
0
0
0