รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสภาการพยาบาล
Total Citations : 2356
Total Publications : 601
Journal Name : Thai Journal of Nursing Council
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Saipin Kasemkitwatana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTNMC
ISSN : 1513-1262
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สภาการพยาบาล / Thailand Nursing and Midwifery Council
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : saipin2499@gmail.com, ich_tuck@hotmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Currently known as: Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council (Vol.34 No.1 2019 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
302
378
160
144
48
70
36
13
2
0
Publication
48
40
40
39
38
38
37
36
0
0
Citation / Publication
6.29
9.45
4
3.69
1.26
1.84
0.97
0.36
0
0