รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
Total Citations : 43
Total Publications : 130
Journal Name : Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธิดา บุญธรรม
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร สคฝท.
Abbreviation Name: Bulletin De L'ATPF
ISSN : 0857-0604
E-ISSN : 2697-3847
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 30/9 พหลโยธิน 2 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
เจ้าของ : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย / Association Thaïlandaise des Professeurs de Français
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bulletinatpf@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 42 ฉบับที่ 137 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
4
3
1
2
1
0
1
0
0
Publication
10
12
15
14
16
15
13
14
4
0
Citation / Publication
0
0.33
0.2
0.07
0.13
0.07
0
0.07
0
0