รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 8
Total Publications : 142
Journal Name : Journal of International Buddhist Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Phra Suthirattanabundit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIBS
ISSN : 1906-6244
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pmkrieng@gmail.com
Website : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
1
3
2
2
0
0
0
Publication
0
24
0
23
31
20
19
16
9
0
Citation / Publication
0
0
0
0.04
0.1
0.1
0.11
0
0
0