รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of International Buddhist Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Phra Suthirattanabundit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIBS
ISSN : 1906-6244
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pmkrieng@gmail.com
Website : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :