รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
Total Citations : 157
Total Publications : 205
Journal Name : Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPMAT
ISSN : 2229-0737
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 46/1 หมู่ 1 ต.ประตูชัย ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.035-211888 ต่อ 2318
เจ้าของ : สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : budabie@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
45
11
3
21
26
18
13
16
1
1
Publication
0
0
27
22
27
26
32
35
36
0
Citation / Publication
0
0
0.11
0.95
0.96
0.69
0.41
0.46
0.03
0