รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat Economic Association Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : https://library.tu.ac.th/th/node/1461
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์