รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Total Citations : 6
Total Publications : 0
Journal Name : Thammasat Economic Association Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : https://library.tu.ac.th/th/node/1461
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0