รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสวนปรุง
Total Citations : 155
Total Publications : 185
Journal Name : Bulletin of Suanprung
ชื่อบรรณาธิการ : Chakkarin Pingkhalasay M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2127
E-ISSN : 2586-8748
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : นายแพทย์จักริน ปิงมลคลชัย โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : โรงพยาบาลสวนปรุง / Suanprung Psychiatric Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pchakkarin@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารจิตเวชวิทยาสาร | Academic Psychiatry and Psychology Journal, E-ISSN: 2697-6242 (Vol.35 No.1 2019 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
5
1
1
13
5
8
5
0
0
Publication
17
16
15
15
15
15
18
18
0
0
Citation / Publication
0.35
0.31
0.07
0.07
0.87
0.33
0.44
0.28
0
0