รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสวนปรุง
Journal Name : Bulletin of Suanprung
ชื่อบรรณาธิการ : Chakkarin Pingkhalasay M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2127
E-ISSN : 2586-8748
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : นายแพทย์จักริน ปิงมลคลชัย โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : โรงพยาบาลสวนปรุง / Suanprung Psychiatric Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pchakkarin@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2697-6242