รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหเวชศาสตร์
Total Citations : 27
Total Publications : 100
Journal Name : Journal of Allied Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-4865
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 13 ตึกวิทย์กิตต์ พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn university
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0