รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมภิวัฒน์
Total Citations : 3
Total Publications : 39
Journal Name : Journal of Social Synergy
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: thaijss
ISSN : 1906-8980
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Social Work and Social Welfare, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jaturong22@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
13
19
7
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0