รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
Total Citations : 99
Total Publications : 111
Journal Name : Journal of Sociology and Anthropology
ชื่อบรรณาธิการ : พรรณราย โอสถาภิรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSA
ISSN : 0125-7536
E-ISSN : 2651-057X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการบริหาร วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : socantjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSA/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
34
12
1
26
4
5
4
1
0
0
Publication
12
17
16
12
12
13
11
12
6
0
Citation / Publication
2.83
0.71
0.06
2.17
0.33
0.38
0.36
0.08
0
0